Scientist Profile

Photo

Lilia F. Antonio

Professor, Katibayan ng Pagpapahalaga (2003)

Expertise:

Dr. Lilia F. Antonio is recognized was born in Balara, Quezon City on 27 July 1949. She is an essayist and a poet. She has an education degree, an MA major in Filipino and a Ph. D. in Philippine Studies obtained from UP. She has taught at the DFPP, UP College of Arts and Letters since 1971. She also became a visiting professor in Osaka University of Foreign Studies, Japan. Antonio has translated literary and philosophical works into Filipino like Ang Munting Prinsipe (Antoine de Saint-Exupery’s The Little Prince), 1969, “Ang Paglilitis (Peter Weiss’ The Investigation”), in Mga Babasahin sa Pilosopiya: Epistomolohiya, Lohika, Wika at Pilosopiyang Pilipino, 1974. She has translated European and American plays for Dulaang UP, among them Pagkahaba-haba man ng Prusisyon, Sa Simbahan din ang Tuloy (Much Ado About Nothing) and Anim na Tauhang Naghahanap ng isang mangangatha (Six Characters in Search of an Author), both in 1976. Antonio has also done critical studies on Brigido Batungbakal, Hermogenes Ilagan, Valeriano Hernandez, Macario Pineda and Lazaro Francisco, and wrote a short story for Binhi, 1967. She wrote the books, Retorikang Pangkolehiyo and S.T. (Sanaysay at Tula) from the UST Publishing House, 2003. She now serves as the director of UP Sentro ng Wikang Filipino. Some parts were written by R. Galang, from CCP Encyclopedia (volume 9)

Award

  • Katibayan ng Pagpapahalaga, Pamantasang De La Salle-Maynila,, 2003 Jl 25

Papers Presented

  • Mga Nilalaman at Pamamaraan sa Pagtuturo ng? Sikolohiya ng Wikang Filipino Pambansang Seminar- Worksyap kaugnay ng temang Teorya at Praktika sa Pagpapaunlad ng Wika at Panitikang Filipino. Bulwagang Recto, Faculty Center, UP Diliman, Setyembre 29-30 at Oktubre 1, 2004., mm
  • Pagsasalin:Teorya at Pagdulog at Pagsasalin-Pampanitikan. Pambansang Seminar-Worksyap sa Elegant Hotel, Cebu City, Setyembre 18-19,2004., mm
  • Pagsasalin sa Akademya at lIang Organisasyong Pampagsasalin sa Pilipinas: Isang Paglalahad. Forum- Worksyap ng mga Tagasalin sa Filipino kaungay ng temang Tungo sa Pagsasabansa ng Kaalamang Lokal at Global. Bayview Park Hotel, Manila, Agosto 25-26, 2004., mm
  • Pilosopiya ng Wikang Pambansa: Mga Paksain at Pamamaraan sa Pagtuturo. Ika-17ng Seminar-Worksyap kaugnay ng temang Teorya at Praktika sa Pagpapaunlad ng Wika at Panitikan. Grand Astoria Hotel, Zamboanga City, Agosto 6-7,2004., mm
  • Sikolohiya ng Wikang Pambansa: Mga Paksain at Pamamaraan sa Pagtuturo at Introduksyon sa Pagsasaling-wika: Mga Prinsipyo at Metodolohiya. Grand Regal Hotel, Davao City, Marso 5-6, 2004., mm
  • Pagsasalin Bilang Akademik na Larangan: Kurikulum at sa mga Kurso sa Di-gradwado at Gradwadong Pagaaral. 2003 PSW Pambansang Kumperensya sa Wika kaugnay ng temang Mga Hamon, Isyu at Pagbabago sa Kurikulum at Pagtuturo ng Filipino sa Elementarya, Sekundaryo at Tersaryo. Pulungang C.M. Recto,Bulwagang Rizal, UP Quezon City, 3-5 Disyembre 2003., mm
  • Mga Anyo ng Pagpapahayag: Pamamaraan at Nilalaman. Seminar workshop sa Cagayan de Oro City sa pakikipagtulungan sa Miriam College, 27-29 Nobyembre 2003., mm
  • Mabisang Pamamaraan sa Pagtuturo ng Pagsasaling-Wika. Ika-15 seminarworksyap kaugnay ng temang Ang Pamamaraan sa Pagtuturo ng Pananaliksik, Pagsasaling-wika, Panitikan, Pagsulat ng Texbuk at Paghahanda ng mga Kagamitang Pampagtuturo, AVR A&B, Miriam College, Katipunan, Quezon City, 15- 17Setyembre 2003., mm
  • Malikhaing Pamamaraan sa Pagtuturo ng Retorika. Ika-13 Pambansang Seminar-worksyap kaugnay ng temang Ang Pagtuturo ng Wika at Panitikan, Teorya, Metodolohiya at Praxis. AVR A&BMiriam College, Katipunan, Q.C., 10-12 Marso 2003., mm

Publication

  • Antonio, L.F., (2003) ST Mga Sanaysay at mga Tula
  • Manila: UST Press
  • Antonio, L.F., (2003) Sikolohiya ng Wikang Filipino, kapatnugot
  • Quezon City: C&E Publishing House, 2003.
  • Antonio, L.F., (2003) Sadhana: Landas Patungo sa Diyos, Salin ng Sadhana:
  • A Way to God, (ni Anthony de Mello, S.J. Kasama si Fr. Rene Javellana, S.J.)
  • Antonio, L.F., Que, M., (2003) Pinagaang Filipino (Mabisang Pagsulat at Pagbasa para sa mga Hapones). Kasama ni Masanao Oue.
  • Tokyo, Japan: Nanundo Phoenix Press.